Search form

Matyu 2:16

16Na yé duenam man, kanto gadè Harì Hérod ta mafgaw kenen du mdà di nimò i dad to fulung meye dad blatik, too kenen malbut. Na fafatin i kdee dad ngà lagi mdà di dad ngà falami sut kel di dad ngà lwe fali i ktuala mnè di Bétléhém, na lê man di dademe banwe mdadong déé. Lalòan i man dad to fulung meye dad blatik du fye gadèan ku dét ta kalbong i ngà kayèan fafati.

I Falami Kasafnè (New Testament)

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index