Search form

Matyu 6:25

25“Yé duenam man, ani man-gu di gamu, nang gamu mlidù gablà di knèyu dini di tah tanà na i knaanyu na i ninumyu dini. Na nang gamu mlidù gablà di lawehyu na di klaweh lsakyu. Du ku fandamyu dad kalnidùyu di knèyu di tah tanà, nun sa too mabtas fa di knaan. Na ku fandamyu i kdee dad kalnidùyu di laweh, nun sa too mabtas fa di klaweh lsakyu.

I Falami Kasafnè (New Testament)

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index