Search form

1 Corintios 13

“Gãjerãre mani maise ñaja ñamasusema”, yire queti

1Cojo oca rʉyabeto mani ñagõmasiboajaquẽne, to yicõari, ángel mesa yere quẽne ñagõmasijoecõaboarine, gãjerãre mani maibetijama, vaja mana ñarãja mani. Ñagõre me ñaroja. Bʉto bʉsisere yibʉsiorãre bajiro yirãja mani, gãjerãre mani maibetijama. 2Diore gotirẽtobosarã, to yicõari, Dios ye masa ĩna masibetire masijeorã ñaboarine, gãjerãre mani maibetijama, vaja mana ñarãja mani. “Manire ejarẽmorʉcʉmi” Cristore yitʉoĩarã ñari, gʉ̃taʉre, “Gajerojʉ vʉrʉrʉ̃gʉ̃coasa mʉa masune” yimasiboarine, gãjerãre mani maibetijama, vaja mana ñarãja mani. 3“Masare ĩnare maibetiboarine, maioro bajirãre jediro yʉ cʉosere ĩnare ĩsijeocõari, yʉ masu rujʉ quẽne ĩnare rijabosacoarʉcʉja” yʉ yijama, “Quẽnaro yigʉ ñaami” yʉre ĩna yivariquẽnasere bojagʉ yʉ yijama, Dios tʉjʉ ñie vaja bʉjabecʉja yʉ.

4Gãjerãre mani maijama, ado bajiro bajirʉarãja mani: Rojose manire ĩna yiboajaquẽne, ĩnare jũnisinimenane, quẽnasejʉare ĩnare yirʉarãja. Quẽnaro ĩna ñajama, “Yʉa rẽtoro quẽnaro ñaama”, yiĩajũnisinirã me ñarʉarãja. “Ñamasurã ñaja yʉa” yirã me ñarʉarãja. 5Quẽnaro mani ñase rĩ mere tʉoĩarãja mani. Gãjerã quẽnaro ĩna ñasere quẽne tʉoĩarãja. Gãjerã rojose manire ĩna yiboajaquẽne, ĩnare rʉ̃cʉbʉorã, yoaro mene jũnisini tʉjacoarʉarãja. 6Gãjerã rojose ĩna yisere ĩavariquẽnamenaja. Quẽnaro ĩna yisejʉare ĩavariquẽnarãja. 7Gãjerã rojose ĩna yijare, bʉto rojose mani tãmʉose ti ñaboajaquẽne, ĩnare maitʉjamena ñari, ĩnare ñagõmacamenaja. Rojose ĩna yiboajaquẽne, quẽnaro ĩna yirotire tʉoĩacõa ñarʉarãja.

8Gãjerãre mani maise, jedise me ñaja. Diore gotirẽtobosarejʉama, jedise ñaja. Masa ĩna masibeti oca ñagõre, mani masise quẽne, jedise ñaja. 9Ado bajiro ti bajijare, “Jedise ñaja”, mʉare yaja yʉ: Adirodori Dios ĩ masise manire ĩ ʉjose ti ñaboajaquẽne, jediro masibeaja mani. Ĩre gotirẽtobosare Dios ĩ ʉjose ti ñaboajaquẽne, ñajediro ajimasibeaja mani. 10To bajiboarine, ĩ tʉjʉ mani ejaro, ĩ masisere manire ĩ ʉjojare, jediro ajimasijeocõarʉarãja mani. To cõrone adirodoriaye mani masise, vaja manirʉaroja.

11Ado bajiro bajiaja: Daquegʉaca yʉ ñajama, ñagõjeomasibeticajʉ yʉ maji. To bajicõari, quẽnaro tʉoĩabeticajʉ. Bʉcʉacʉjʉ, to bajiro yʉ bajicatire yitʉjacajʉ yʉ. 12Tire bajirone bajiaja adi quẽne: Quẽnaro ruyubetiase ẽoro ĩariarore bajiro Dios yere quẽnaro ajimasijeobeaja mani maji. To bajiboarine, Dios tʉjʉma ẽoro quẽnaro ruyubetiase ĩarãre bajiro me Diore ĩarʉarãja mani. To cõrojʉma quẽnaro ajimasijeocõarʉarãja mani yuja.

13To bajiri idia vãme ñaja, adirʉ̃mʉriaye ñamasuse mani yirũgũroti: Diore ajitirʉ̃nʉrũgũroti ñaja. Gaje vãme, “Dios ĩ gotiriarore bajiro ĩ masise manire ʉjojeocõarʉcʉmi”, yitʉoĩarũgũroti ñaja. To bajicõari, tʉsari vãme ñaja ñamasuri vãme, “Gãjerãre mairũgũroti ñaja” yiri vãme.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index