Search form

1 Corintios 16:11

11To bajiri ĩre quẽnaro rʉ̃cʉbʉoba. Yʉ tʉjʉ vagʉ, mʉare ĩarẽtovagʉmi. To bajiri, yʉ tʉjʉ ejagʉ, “Variquẽnase rãca ejato ĩ” yirã, quẽnaro ĩre ejarẽmoma. Gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrã rãca ĩ ejarotire ñayurʉarãja yʉa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index