Search form

1 Corintios 7:18

18Tire yʉ gotijama, ado bajise tʉoĩacõari yaja: Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉroto rĩjorojʉne jud'io masa ñari, circuncisión yiecoriarã ñañuja mʉa. To bajiri mʉa rãcana, “‘Jud'io masa ñaama’ yiĩaroma” yirã, circuncisión yiyamanare bajiro ñarʉarũgũrãja mʉa. Ti ũnire yibeticõaña mʉa. Mʉa ñariarore bajiro ñacõaña. Gãjerãma, Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉroto rĩjorojʉne, circuncisión yiecobetiriarã ñañuja mʉa, jud'io masa me ñari. Mʉa rãcana, “Jud'io masare bajiro circuncisión mani yirotijama, quẽnaroja”, yitʉoĩarãma. “Ti ũnire yibeticõato ĩna”, yaja yʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index