Search form

1 San Pedro 1:7

7Rojose tãmʉoboarine, Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, “Ĩre ajitirʉ̃nʉrã masu ñaja” yiĩorã yaja mani. Oro vaja cʉtiro rẽtoro vaja cʉtiaja Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉse. Orojʉama, jedise ñaja. “¿Oro masu ñati?” yirã, asioĩama ĩna. Tire bajiro bajiaja Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉse quẽne. “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉrã masu ñati ĩna” yiĩarʉ, rojose mani tãmʉosere yirẽtobosabecʉmi Dios. To bajiri rojose tãmʉoboarine, Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, “To cõrone tudivarʉcʉmi yʉ macʉ” Dios ĩ yitʉoĩariarʉ̃mʉne, “Yʉ ejarẽmose rãca quẽnaro yicajʉ mʉa”, manire yivariquẽnarʉcʉmi Dios. To bajiro yigajanocõari, rʉ̃cʉbʉoriajʉ manire rojorʉcʉmi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index