Search form

1 Tesalonicenses 2:18

18Yʉ masu quẽne cojoji me mʉare ĩagʉ̃ varʉarũgũboacajʉ yʉ. Tocãrãcajine mʉa tʉjʉ ĩarã yʉa varʉacõarore, “Ejabeticõato” yigʉ, rojose yʉare yirũgũñumi vãtia ʉjʉ Satanás.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index