Search form

1 Timoteo 1:18-19

18-19Timoteo, yʉ macʉre bajiro bajigʉ, yʉre quẽnaro ajiya. Mʉre yʉ gotiroticatore bajirone yiroti ñaja mʉre. Tirʉ̃mʉjʉ Diore gotirẽtobosarimasa, “Dios ocare gotirʉcʉmi” ĩna yicatire masiritibeticõari, ĩ ocare gotimasiocõa ñarʉcʉja mʉ. To bajiro mʉ bajijama, vãti rojose mʉre ĩ yirotisere cʉdibeticõari, Cristojʉare ajitirʉ̃nʉcõa ñarʉcʉja. Gãjerã sĩgʉ̃ri ñaama ĩ ocare ajitirʉ̃nʉ tʉjacana. To bajicana ñari, socasejʉare ajitirʉ̃nʉrã ñarãma. 20To bajiro bajicana ñaama Himeneo, to yicõari, Alejandro quẽne. Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, ĩre rʉ̃cʉbʉobeticama ĩna. To bajiri, “Vãtia ʉjʉ, Satanás, ĩ bojarore bajiro rojose mʉare yimasirʉcʉmi yuja”, ĩnare yicajʉ yʉ, “Rojose tãmʉo quẽnabeti tʉoĩamasi, Dios ĩ bojarore bajirojʉa yato” yigʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index