Search form

1 Timoteo 2:1

“‘Gãjerãre ejarẽmoato’ yirã, Diore sẽnibosarũgũroti ñaja”, Pablo ĩ yire queti

1Ñasʉose ado bajiro mʉre rotiaja yʉ: Toana rãca rẽjacõari, Diore sẽnirã, masa jedirore sẽnibosarũgũroti ñaja mʉare. To yicõari, masare quẽnaro ĩ yisere ĩarã ñari, “Quẽnaro yaja mʉ”, ĩre yirũgũroti ñaja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index