Search form

1 Timoteo 5:10

10To bajicõari, gãjerãre ado bajiro quẽnaro yiriarã ñarʉarãma: Ĩna rĩare quẽnaro bʉcʉoriarã, ejarimasare quẽnaro yiriarã, “Yʉ rẽtoro ñamasurã ñaama” gãjerãre Cristore ajitirʉ̃nʉrãre yitʉoĩacõari, ĩnare ejarẽmoriarã, to yicõari, rojose tãmʉorãre ejarẽmoriarã ñarʉarãma.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index