Search form

1 Timoteo 6:18

18To yicõari, “Jairo cʉorã ñari, ti rãca cojoji me quẽnase yirũgũña”, ĩnare yirotiya mʉ. “Ĩsivariquẽnarũgũña”, ĩnare yiya. Ĩna gãjoare maimenane, gãjerãre ejarẽmorã ĩna ĩsijama, quẽnaja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index