Search form

2 San Pedro 1:17

17Mani jacʉ Dios, Cristore quẽnaro ĩ yirʉ̃cʉbʉocatire, to yicõari, “‘Ñamasugʉ̃ ñaami’ yimasiato” yigʉ, Cristo ĩ godovedicatire yʉare ĩocami Dios. To yigʉne, ado bajise yʉare yi ocaruyucami: “Ãnine ñaami yʉ macʉ, yʉ maigʉ̃. Ĩre bʉto ĩavariquẽnaja yʉ”, yʉare yi ocaruyucami.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index