Search form

2 Tesalonicenses 1:11

11To bajiro ĩre mʉa yirotire yirã, cojoji me ado bajiro Diore mʉare sẽnibosarũgũaja yʉa: “‘Yʉ yarã ñaña mʉa’, ĩnare mʉ yirere cʉdiriarã ñaama. ‘Quẽnase ĩna yirʉase yimasijeocõato ĩna’ yigʉ, mʉ masise rãca quẽnaro ĩnare ejarẽmoña”, ĩre yaja yʉa, mʉare sẽnibosarã.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index