Search form

2 Tesalonicenses 1:5-6

5-6Rojose tãmʉorã ñaboarine, Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉcõa ñajare, “Yʉ tʉjʉ mʉa vajama, quẽnaja”, mʉare yiĩami Dios. Rojose mʉare yirãjʉarema, “Rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare yʉ reacõajama, quẽnarʉaroja”, ĩnare yiĩami Dios. To bajiro ĩ yisere tʉoĩarã, “To bajirone ĩnare yiroti ñaja”, yimasire ñaja. 7Ĩna sʉori rojose mʉa tãmʉosere, “To cõrone tʉjato”, yirotirʉcʉmi Dios. Yʉare quẽne to bajiro yirʉcʉmi, mani ʉjʉ Cristo adi macarʉcʉrojʉ ĩ tudiejarotirʉ̃mʉ ñaro. Tirʉ̃mʉ ñarone õ vecajʉ vadiveocõari, ĩ yarã ángel mesa ĩaĩañamani yimasirã rãca jea ʉ̃jʉbusuosere bajise bʉto bususe vatoajʉ rujiadirʉcʉmi Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index