Search form

2 Timoteo 3:10

“Yʉ bajicatire tʉoĩacõari, quẽnaro ñaña”, Pablo Timoteore ĩ yire queti

10Mʉ baba cʉtibetironare bajiro me bajiaja mʉjʉama. Yʉ gotimasiosere quẽnaro ajitirʉ̃nʉadicajʉ mʉ. “‘Dios ĩ bojasere yigʉsa’ yigʉ, to bajiro bajiñarũgũami”, yʉre yimasiaja mʉ. “Yʉre ejarẽmorʉcʉmi Cristo” yʉ yitʉoĩasere, yʉre ajirʉ̃cʉbʉomenare rojose yijũnisinibecʉ, yʉ maicõa ñasere, to yicõari, bʉto rojose tãmʉoboarine, Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, yʉ gotimasiocõa ñarũgũsere masiaja mʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index