Search form

3 San Juan 1:10

10To bajiro ĩ yire ñajare, yʉ vatirʉ̃mʉ mʉa rẽjarivijʉ ejacõari, “Rojose yigʉ yiyuja mʉ”, ĩre yirʉcʉja yʉ. Ĩjʉa, rojose masu yʉare ñagõmacarũgũñumi. To bajiro ĩ yirere ajicõari, variquẽnabeaja yʉ. Cristo ocare goticudirimasa ĩ tʉjʉ ejacõari, ĩna rẽjarivijʉ ĩna sãjarʉajama, sãjarotibesumi. To ĩ yirone sĩgʉ̃ri ĩ rãcanajʉama, sãjarotirʉaboayuma. To ĩna yirone, ĩna rãcane “Budiasa mʉa quẽne”, ĩnare yitud'icõarũgũñumi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index