Search form

Hechos 1:23

23To bajiro ĩ yiro bero, jʉarãre ʉ̃mʉare beseyujarã ĩna. “José vãme cʉtigʉ quẽnagʉ̃mi” yicõari, “Gãji, Mat'ias vãme cʉtigʉ quẽnagʉ̃mi”, yiyujarã ĩna. Josére, Justo ĩre yiyujarã gãjerã. Gaje vãmerema, Barsabás ĩre yiyujarã.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index