Search form

Hechos 14:17

17“Tone yicõato” yigʉ ñaboarine, quẽnaro ĩnare yicoadimasiñumi Dios, “‘Quẽnagʉ̃ ñaami’ yimasiato ĩna” yigʉ. Ĩne ñaami oco quedisere, rica cʉtire quẽne mʉare cõarũgũgʉ̃ma, “Rodori rica cʉtiato” yigʉ. Ĩne ñaami barere mʉare cõarũgũgʉ̃ma. Mʉare quẽnaro ĩ yise ñajare, variquẽnaja mʉa —ĩnare yigotiyujarã Pablo, Bernabé rãca.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index