Search form

Hechos 15:16-18

16-18“‘Adirʉ̃mʉri ñarã, Ʉjʉ David ñamasir'i jãnerabatia, ʉjarã me ñaama ĩna. To bajiro ĩna bajiboajaquẽne, berojʉ mʉa jud'io masare ĩamaicõari, David jãnamire, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉja mʉ” yigʉ, ĩre yicõarʉcʉja yʉ. Ĩ rotisʉorone, jud'io masa me ñarã quẽne yʉ rĩa ñarʉarãma. To bajiro ĩna bajirotire yigʉ, ĩre cõarʉcʉja yʉ’ yami Dios”, yiucamasiñujarã ĩna, mani ʉjʉre Jesúre Dios ĩ cõarotire yirã —yigotiyuju Santiago.

19—To bajiri, ado bajiro tʉoĩaja yʉ: Jud'io masa me ñaboarine, ĩna rʉ̃cʉbʉorere rʉ̃cʉbʉo tʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare yirãre jairo ĩnare rotibetiroti ñaja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index