Search form

Hechos 22:28

28To ĩ yisere ajicõari, ado bajiro Pablore ĩre yiyuju:

—“‘Roma macagʉ ñaami’ yʉre yiĩato ĩna” yigʉ, jairo vaja yicajʉ yʉma.

To ĩ yirone, ado bajiro ĩre yiyuju Pablo:

—Yʉrema, yʉ jacʉjʉne, Roma macagʉ ñacõañumi. To bajiri, Roma macagʉ ñaja yʉ —ĩre yiyuju Pablo.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index