Search form

Hechos 4:23

“‘Jesús yere gotimasiocõa ñato ĩna’ yigʉ, yʉare ejarẽmoña”, Diore ĩna yisẽnire queti

23Budicoanajʉma, ĩna babarã tʉjʉ vacoasujarã Pedro, Juan rãca. Tojʉ ejacõari paia ʉjarã, to yicõari, bʉcʉrã quẽne, ĩnare ĩna yirere gotiyujarã ĩna.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index