Search form

Gálatas 1:14

14Gãjerã yʉ cõro ñatʉsana yʉa jud'io masa yere ĩnare masirẽtocoacajʉ yʉ, yʉa ñicʉa ĩna rotimasirere ĩna rẽtobʉsaro yivariquẽnagʉ̃ ñari.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index