Search form

Gálatas 6:1

Gãmerã ejarẽmore queti

1Yʉ mairã, Esp'iritu Santo rãcana ñari, sĩgʉ̃ mʉa rãcagʉ rojose ĩ yijama, ĩre ejarẽmoña, “Rojose ĩ yise yitʉjato” yirã. Ĩre tud'imenane, ĩamaicõari, ĩre ejarẽmoroti ñaja mʉare. To yicõari, quẽnaro tʉoĩama, “Ĩre bajiro rojose yirobe” yirã.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index