Search form

Hebreos 4:15

15“Cristo adi macarʉcʉrojʉ ĩ ñaro, Dios ĩ bojabetire yato” yigʉ, manire ĩ yicoderũgũrore bajiro Cristore quẽne rojosere ĩre yirotirũgũboayuju Satanás. To bajiboarine rojose yibesuju Cristo. “Yʉre quẽne rojose yirotirũgũcami Satanás; ĩnare quẽne to bajirone yami” yimasigʉ̃ ñari, “Dios ĩ bojarore bajiro ĩna yirʉaboase ĩnare josaja ti” yigʉ, manire ĩamaicõa ñagʉ̃mi. Manire ĩamaicõari, paia ʉjʉ rẽtoro ñamasugʉ̃ ñari, “‘Mʉre ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato ĩna’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña”, ĩ jacʉre manire yisẽnibosarũgũgʉ̃mi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index