Search form

San Juan 21:2

2Adocãrãcʉ ñacajʉ yʉa, rẽjacana: Simón Pedro vãme cʉtigʉ, Tomás yʉa rãcagʉ cojoji ruyuarãne, jʉarã ruyuar'i yʉa yicacʉ, Natanael, Galilea sitagʉ Caná vãme cʉti macagʉ, yʉa Zebedeo rĩa, gãjerã jʉarã Jesús ĩ buecana ñacajʉ yʉa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index