Search form

San Juan 21:3

3To yʉa bajiñarone, ado bajiro yicami Pedro:

—Vai vayagʉacʉ yaja yʉ —yicami.

To bajiro ĩ yijare,

—Yʉa quẽne mʉ rãca vana yaja —ĩre yicajʉ yʉa.

To yi, ĩ rãca vacoacajʉ yʉa. Va, cũmua vasãjacajʉ yʉa. Ti ñamire vai vaya ñamicʉtiboacajʉ yʉa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index