Search form

San Lucas 1:68-75

68-75—Tirʉ̃mʉjʉ ado bajiro Diore gotibosamasiñujarã ĩre gotirẽtobosamasiriarã: “Sĩgʉ̃, Ʉjʉ David ñamasir'i jãnami, mʉa jãnerabatiare ejarẽmogʉ̃ ruyuarʉcʉmi. Ruyuacõari, mʉa jãnerabatiare ĩaterimasa sʉorine rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosarʉcʉmi”, Diore yigotirẽtobosamasiñujarã ĩna. Ado bajiro mani ñicʉare gotimasiñuju Dios: “Yʉ goticatore bajiro mʉare, mʉa jãnerabatiare quẽne ĩamaicõari, quẽnaro ĩnare yicõa ñarʉcʉja”, manire yigotimasiñuju Dios. Mani ñicʉre, Abraham vãme cʉtimasir'ire quẽne ado bajiro gotimasiñuju Dios: “Yʉ ñaja Dios. Riojo mʉre gotiaja yʉ. Mʉ jãnerabatiare gãjerã ĩna ĩatese sʉorine rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosarʉcʉja yʉ. Ĩnare güimenane, yʉ bojarore bajiro ‘Yimasiato ĩna’ yigʉ, to bajiro yirʉcʉja yʉ. Adire masiritibetirʉcʉja yʉ. To bajiri, ĩna catiñaro cõro ‘Yʉare ĩagʉ̃mi Dios’ yimasiritimenane, yʉ bojarore bajiro quẽnaro yirũgũrʉarãma”, yigotimasiñuju Dios. To bajiri, ĩre gotirẽtobosarimasa, ĩna gotimasiriarore bajiro, to yicõari ĩ masune ĩ gotimasiriarore bajirone yigʉagʉ yigʉmi Dios yuja. Yoaro mene adi macarʉcʉrojʉ vadicõari, ĩre ajitirʉ̃nʉrãre rojose mani tãmʉoborotire yirẽtobosagʉagʉ yigʉmi. To bajiro yirocʉ ĩ ñajare, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore ĩre yivariquẽnato mani —yibasavariquẽnañuju Zacar'ias.

76-79To yigajanocõari, “Ado bajiro yirocʉ ñaja mʉ”, ĩ macʉre yibasavariquẽnañuju Zacar'ias:

—Yoaro mene ejarʉcʉmi mani ʉjʉ, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõarocʉ. To bajiro ĩ bajiroti rĩjoro ñajare, “Rojose mʉa yirũgũsere yitʉjacõari, quẽnasejʉare tʉoĩavasoaya mʉa, ĩre yurã”, yigotimasiorocʉ ñaja mʉ. To bajiro mʉ yisere ajicõari, tʉoĩavasoa yuñarãre ĩamaicõari, quẽnaro yigʉ ñari, ĩ rãca quẽnaro ñacõari, “Ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirã ñato” yigʉ, ĩ yere masimenare ĩnare gotimasiocõari, rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosarocʉre cõarʉcʉmi Dios. To bajiro yigoti rĩjoro cʉtirocʉ mʉ ñajare, “Masirẽtogʉ̃re Diore gotirẽtobosarimasʉ ñaami”, mʉre yiĩarʉarãma masa, —ĩ macʉre Juanre yibasavariquẽnañuju Zacar'ias.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index