Search form

San Lucas 1:76-79

76-79To yigajanocõari, “Ado bajiro yirocʉ ñaja mʉ”, ĩ macʉre yibasavariquẽnañuju Zacar'ias:

—Yoaro mene ejarʉcʉmi mani ʉjʉ, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõarocʉ. To bajiro ĩ bajiroti rĩjoro ñajare, “Rojose mʉa yirũgũsere yitʉjacõari, quẽnasejʉare tʉoĩavasoaya mʉa, ĩre yurã”, yigotimasiorocʉ ñaja mʉ. To bajiro mʉ yisere ajicõari, tʉoĩavasoa yuñarãre ĩamaicõari, quẽnaro yigʉ ñari, ĩ rãca quẽnaro ñacõari, “Ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirã ñato” yigʉ, ĩ yere masimenare ĩnare gotimasiocõari, rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosarocʉre cõarʉcʉmi Dios. To bajiro yigoti rĩjoro cʉtirocʉ mʉ ñajare, “Masirẽtogʉ̃re Diore gotirẽtobosarimasʉ ñaami”, mʉre yiĩarʉarãma masa, —ĩ macʉre Juanre yibasavariquẽnañuju Zacar'ias.

80Yucʉ́ manojʉ bʉcʉayuju Juan vãme cʉtigʉ. Bʉcʉarũtuacʉne, Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro yigʉ ñarũtuasuju ĩ. Masare ĩ gotimasiorotirʉ̃mʉ ti ejaroto rĩjoro, yucʉ́ manojʉre ñarũgũñuju.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index