Search form

San Lucas 22:66-67

Jud'io masa ʉjarã ñamasurã, “¿Dios macʉne ñati mʉ?”, Jesúre ĩna yisẽniĩare queti

(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Jn 18.19-24)

66-67Busuro bero, paia ʉjarã quẽne, to yicõari, Dios ĩ rotimasire gotimasiorimasa quẽne, Jesús tʉre rẽjañujarã ĩna. Rẽjacõari, ĩre ãmiasujarã ĩna, ʉjarã ñamasurã tʉjʉre. Tojʉ ejacõari, ado bajiro Jesúre yiyujarã ĩna:

—“Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃ mʉ ñajama, yʉare gotiya —Jesúre ĩre yiyujarã ĩna.

To bajiro ĩre ĩna yisere ajicõari, ado bajiro cʉdiyuju Jesús:

—“Ĩne ñaja yʉ” yʉ yijama, yʉre ajirʉamenaja mʉa. 68Yʉjʉa, yʉ sẽniĩajama, yʉre cʉdimenaja mʉa —ĩnare yiyuju Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index