Search form

San Marcos 1:1-3

Juan vãme cʉtigʉ, masare oco rãca bautizarimasʉ ĩ gotimasiore queti

(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1-3“Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõar'i, Jesús ĩ bajirere mʉare gotigʉ yaja yʉ. Ĩne ñaami Dios macʉ. To bajiri, ado bajiro ñasʉoaja: Jesúre goti rĩjoro cʉtigʉ ñañuju Juan vãme cʉtigʉ, tirʉ̃mʉjʉ ĩre ĩ goti rĩjoro cʉtirotire yigʉ, Diore gotirẽtobosarimasʉ, Isa'ias vãme cʉtigʉ ado bajiro ĩ yiucamasire ñajare:

“‘“Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, mʉre yʉ cõaroto rĩjoro, mʉre gotiyurocʉre cõasʉorʉcʉja yʉ maji’ yami Dios.

Yucʉ́ manojʉ ado bajiro gotimasiorʉcʉmi: ‘Mani ʉjʉ ejarʉcʉmi. To bajiri, rojose mʉa yisere yitʉjacõari, quẽnasejʉare tʉoĩavasoaya mʉa, ĩre yurã’ yirʉcʉmi”, yiucamasiñumi Isa'ias, Juan ĩ bajirotire goti rĩjoro yigʉ.

4To bajiri, yucʉ́ manojʉ ñacõari, ado bajiro ĩre ajirã ejariarãre gotimasiocudirũgũñuju ĩ:

—Rojose mʉa yisere tʉoĩasʉtiritiya mʉa. To yicõari, “Rojose yirʉabeaja yʉa. Diorãca quẽnaro ñarʉarãja yʉa” yirã, oco rãca yʉre bautizarotiya mʉa. To bajiro mʉa yijama, rojose mʉa yisere mʉare masiriorʉcʉmi Dios —ĩnare yigoticudirũgũñuju ĩ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index