Search form

San Marcos 5:7-8

7-8To bajiro ĩ yiejasere ĩacõari, ado bajiro ĩ ʉsʉjʉre sãñagʉ̃jʉare vãtire yiyuju Jesús:

—Ãni masʉ ĩ ʉsʉjʉ sãñagʉ̃ budiya mʉ —ĩre yiyuju Jesús.

To ĩ yijare,

—Jesús, masirẽtogʉ̃, Dios macʉ ñaja mʉ. ¿No yigʉ yʉa tʉ vadiati mʉ? “Yʉre gõjanabiobesa”, mʉre yisẽniaja yʉ. Dios ĩ ĩaro rĩjorojʉa, “Rojose mʉ yise vaja, rojose mʉre yibeaja yʉ”, yʉre yiya —Jesúre yisẽniñuju vãti.

9To ĩ yirone, ado bajiro ĩre yiyuju Jesús:

—¿Ñimʉ vãme cʉtiati mʉ? —ĩre yiyuju.

To ĩ yisere ajicõari, ado bajiro ĩre cʉdiyuju vãti:

—Legión vãme cʉtiaja, jãjarã ñarã ñari —ĩre yicʉdiyuju.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index