Search form

San Mateo 20:15-16

15-16Yʉ ye gãjoa ñamʉ ti. To bajiri yʉ bojarore bajirone yibʉ yʉ. Ĩnare quẽnaro yʉ vaja yisere ĩajũnisiniaja mʉ”, ĩre yigʉmi ĩ ʉjʉ. To bajiri adi queti mʉare yʉ gotirore bajiro bajirʉaroja. Adojʉ ñamasurã, õ vecajʉarema ñamasumena ñarʉarãma ĩna. Adi macarʉcʉrojʉ ñamasumenama, õ vecajʉarema ñamasurã ñarʉarãma —yʉare yicami Jesús.

“Yʉre sĩarʉarãma”, Jesús ĩ yigotitʉsare queti

(Mr 10.32-34; Lc 18.31-34)

17Jerusalénjʉ yʉare ũmato varũtu vacʉne, jʉaãmo cõro, gʉbo jʉa jẽnituarirãcʉ ñarãre yʉare gotirʉ, ricati yʉare jicãmotocami Jesús:

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index