Search form

San Mateo 25:29

29To yicõari, ado bajise ĩnare gotirẽmogʉ̃mi: “No bojagʉ ĩre yʉ ĩsise rãca yʉ bojarore bajiro yigʉ, quẽnase bʉjarʉcʉmi. Ñiejʉa rʉyabetirʉaroja ĩre. No bojagʉ ĩre yʉ ĩsise rãca yʉ bojarore bajiro yibecʉrema, ĩre yʉ ĩsiboacatire ĩre ẽmarʉcʉja yʉ, ‘Yʉ bojarore bajiro yimasibeami’ yigʉ. To yicõari, ĩre yʉ ẽmasere gãji yʉ bojarore bajiro yigʉjʉare ĩsirʉcʉja yʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index