Search form

San Mateo 27:29

29To yicõari, ĩ rʉjoa joere jotabedo ĩna suariabedone ĩre jeoyujarã. To yicõari, riojojacatʉaga ãmore, yucʉ́, ʉjʉ ĩ cʉoricʉre ĩre ĩsiñujarã. To bajiro ĩre yicõari, ĩ rĩjorojʉa gʉsomuniari tuetucõari, ado bajiro ĩre yiajatud'iyujarã:

—Jud'io masa ʉjʉre mʉre quẽnarotiaja yʉa yuja —Jesúre yiyujarã ĩna.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index