Search form

Filipenses 3:7-9

7-9Yʉ ñicʉa ĩna yimasiriarore bajiro yʉ yisere, “Ñamasuse ñaroja”, yitʉoĩaboacajʉ yʉ maji. Adirʉ̃mʉrirema, Cristore ajitirʉ̃nʉca yigʉ, “Vaja maja”, yitʉoĩacõaja yʉ. To bajiri, yucʉrema, “Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã rĩne ñaama Dios ĩ ĩavariquẽnarã” yitʉoĩagʉ̃ ñari, yʉ ñicʉa ĩna yimasiriarore bajiro yʉ yiboacatire yitʉjacõacajʉ. “‘Rojose yʉ yisere masirioato Dios’ yigʉ, yʉre rijabosayumi Cristo”, yitʉoĩaja yʉ, adirʉ̃mʉrirema. To bajiri, “‘Rojose magʉ̃ ñaami’ yʉre yiĩavariquẽnagʉ̃mi Dios”, yitʉoĩaja yʉ. 10“Cristo ĩ ejarẽmorã rĩne ñaama Dios ĩ ĩavariquẽnarã” yitʉoĩacõari, Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, bʉtobʉsa ĩre masirũtuarʉaja yʉ. Tire yʉ yijama, ado bajiro yigʉ yaja yʉ: Cristo ĩ rijato bero, tudicaticõari, ĩ masise rãca ĩre ajitirʉ̃nʉrãre ejarẽmo ñagʉ̃mi. Tire, ĩ masise rãca ĩ bojase rĩne yigʉ ñarʉaja yʉ. To yicõari, ĩ jacʉre cʉdirʉagʉ ñari, Cristo, rojose ĩ tãmʉoriarore bajiro rojose tãmʉorʉaja yʉ quẽne. To bajiro bajigʉ, yucʉ́tẽrojʉre ĩre ĩna sĩariarore bajiro yʉre ĩna sĩaboajaquẽne, quẽnarʉaroja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index