Search form

Romanos 1:18-19

“Masa jediro rojose yirã ñaama”, Dios ĩ yiĩase queti

18-19“Ado bajiro ti bajijare, ‘Rojose mana ñaama’ Dios manire ĩ yiĩasere bojaja mani jediro”, yigotimasiogʉagʉ yaja yʉ. Dios ĩ rujeorere ĩacõari, “To bajiro tʉoĩagʉ̃ ñagʉ̃mi”, yimasiroti ñaja. To yicõari, “Masa rojose ĩna yisere ĩategʉ ñaami”, ĩre yimasiroti ñaja. “To bajiro tʉoĩagʉ̃ ñagʉ̃mi” ĩre yimasiroti ti ñaboajaquẽne, ĩre rʉ̃cʉbʉobeticõari, rojose yirã ñari, gãjerã ĩre ĩna masirʉaboasere “Ĩre masibeticõaña” yirã yama. To bajiro ĩna yijare, rojose ĩnare ĩ yijama, riojo yigʉ yirʉcʉmi Dios. 20Ĩabʉjayamagʉ̃ ĩ ñaboajaquẽne, ĩ rujeorere ĩacõari, “ ‘To bajiro yir'i ĩ ñajare, ĩ masisere masiaja’ yʉre yato ĩna” yigʉ, adi macarʉcʉrore rujeomasiñumi Dios. To bajiri, tire ĩacõari, “Ñagʉ̃mi mani rẽtoro masigʉ̃, adi macarʉcʉrojʉre yirujeosʉor'i”, yire ñacoayuja. To bajiro yire ti ñacoadijare, “Diore masiña manicajʉ ti”, yimasiña maja. To yicõari, “Dios ĩ bojabetire masibecʉ ñari, no yʉ bojarone yirũgũcajʉ yʉ”, yimasiña maja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index