Search form

Romanos 16:7

7Yʉ yarã, Andrónico, Junias quẽne quẽnato. Ĩna rãca tubiberiavijʉ ñacajʉ yʉ. Ĩna ñacama yʉ rĩjoro Cristore ajitirʉ̃nʉsʉoriarã. Cristo ocare ajitirʉ̃nʉrã ĩna cõarã rẽtoro quẽnaro yicudiyuma ĩna.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index