Search form

KEJADIN 11

Menara Babil

1Mula-mula nai sada nge cakap ras kata si ipake manusia i belang-belang doni enda. 2Berkat manusia e kempak matawari pultak, e maka seh ia i bas sada taneh kendit i Babilon. I je me ia ringan. 3Nina sapih-sapih ia, “Mari! Sibahanlah batu bata, kenca bage situtung gelah piher.” E maka enggo lit i bas ia batu bata jadi bahan bangunen, ras ter guna bahan perekatna. 4Nina ka kalak enda, “Sibahanlah sada kuta ras menara, tampukna seh ku langit, gelah arah e terberita gelarta, janah la kita merap i babo doni enda.”

5E maka nusur TUHAN ngenen kuta ras menara si enggo ipajekken kalak enda. 6Nina TUHAN, “Genduari kalak enda sada bangsa ras sada cakap; enda me bena-bena i bas kerina pendahinna. Lanai ndekahsa kuga pe beluh ia erbahan kai pe atena! 7Ota nusur Kita, sipecah cakapna jadi melala gelah lanai ia siangkan sapih-sapih ia.” 8E maka ikerapken TUHAN kalak ndai ku belang-belang doni enda. Kenca bage lanai iteruskenna majekken kuta e. 9E me sabapna maka kuta ndai igelari Babil, erkiteken TUHAN enggo nggawer cakap manusia, janah i jenari me TUHAN ngkerapken manusia ku belang-belang doni enda.

Sinursur Sem

(1Kro. 1:24-27)

10Enda me sinursur Sem. Dua tahun kenca banjir e, tupung umur Sem 100 tahun, ipupusna sada anak dilaki, Arpaksat gelarna. 11Kenca si e lit ia nggeluh 500 tahun nari, janah ipupusna denga anak-anakna tole.

12Kenca umur Arpaksat 35 tahun lit ka anakna dilaki Selah gelarna. 13Kenca si e lit 403 tahun nari ia nggeluh janah ipupusna denga anak-anakna tole.

14Kenca umur Selah 30 tahun lit anakna dilaki Eber gelarna. 15Kenca si e lit 403 tahun nari ia nggeluh janah ipupusna denga anak-anakna tole.

16Kenca umur Eber 34 tahun lit anakna dilaki Peleg gelarna. 17Kenca si e lit 430 tahun nari ia nggeluh janah ipupusna denga anak-anakna tole.

18Kenca umur Peleg 30 tahun lit anakna dilaki, Rehu gelarna. 19Kenca si e lit 209 tahun nari ia nggeluh janah ipupusna denga anak-anakna tole.

20Kenca Rehu 32 tahun tubuh anakna dilaki Seruh gelarna. 21Kenca si e 207 tahun nari ia nggeluh, janah ipupusna denga anak-anakna tole.

22Kenca umur Seruh 30 tahun, tubuh anakna dilaki, Nahor gelarna. 23Kenca si e 200 tahun nari ia nggeluh janah ipupusna denga anak-anakna tole.

24Kenca umur Nahor 29 tahun, tubuh anakna dilaki, Terah gelarna. 25Kenca si e 119 tahun nari Nahor nggeluh, janah ipupusna denga anak-anakna tole.

26Kenca umur Terah 70 tahun, tubuh telu anakna dilaki e me: Abram, Nahor, ras Haran.

Sinursur Terah

27Enda me sinursur Terah, bapa Abram, Nahor, ras Haran. Haran e me kap bapa Lut. 28Haran mate i bas kutana jine i Ur Babilon, asum bapana nggeluh denga.

29Abram ngempoi Sarai, Nahor ngempoi Milka. Milka ras Jiska duana anak Haran. 30Sarai la banci mupus.

31Terah berkat i kuta Ur, i Babilon nari ku negeri Kanaan. Seh i Haran i je ia erkuta. Si ikut berkat ras ia e me kap anakna Abram, kempuna Lut ras permainna Sarai. 32I Haran me Terah mate i bas umur 205 tahun.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index