Search form

KEJADIN 39

Jusup igoda ndehara Potipar

1Tupung si e kalak Ismael ndai enggo maba Jusup ku Mesir, jenari idayakenna man Potipar, sekalak pegawai raja. Potipar e me kap kepala pengawal istana. 2TUHAN si ngarak-ngarak Jusup, seh maka sangap ia i bas kerina pendahinna. Jusup tading ras tuanna bangsa Mesir e. 3Ieteh tuanna, maka TUHAN si ngarak-ngarak Jusup e maka kai pe idahikenna mehuli kerina ulihna. 4Meriah ukur Potipar ngidah lagu langkah Jusup, e maka ibahanna jadi suruh-suruhenna jine. Isuruhna ia ngurus rumahna ras kerina ertana. 5Menaken i jenari, ipasu-pasu TUHAN kerina isi jabu kalak Mesir e, bage pe ipasu-pasu TUHAN kerina si lit i rumahna ras i jumana. 6Iendesken Potipar kerina man Jusup, janah ia lanai lit kai pe man ukurenna, seakatan man saja ngenca.

Jusup paguh dagingna dingen rupana pe mejile. 7La ndekahsa, ndehara tuanna mulai leket ukurna man Jusup, e maka ipindona gelah ras ia medem. 8Itulak Jusup pemindonna enda nina, “Nehenlah, sitik pe lanai icampuri tuanku urusen rumah enda, perban aku enggo i jenda. Iendeskenna man bangku guna ngurus kerina ertana. 9Seri kuasangku ras ia i bas rumah enda, janah kerina enggo iendeskenna bangku seakatan kam perban kam ndeharana. Adi bage i ja nge banci kulakoken perbahanen si la mehuli, janah erdosa man Dibata?” 10Aminna gia tep-tep wari iendik-endikna Jusup, lalap la nggit Jusup medem ras ia. 11Tapi i bas sada wari sanga Jusup bengket ku rumah ndahiken dahinna, sada pe suruh-suruhen si ertugas i bas rumah e la i je. 12Itagangina baju Jusup nina, “Mari ras kita medem.” Tapi ipulahi Jusup bana, kiam ia ndarat, itadingkenna bajuna i bas tan diberu e. 13Kenca idah diberu e maka enggo itadingken Jusup bajuna janah enggo kiam ia ndarat, 14ilebuhina kerina suruh-suruhenna si erdahin i bas rumah e nina, “Nehenlah! Kalak Heber si ibaba dilakingku ku rumah enda megombang kal man banta kerina. Bengket ia ku bas kamarku janah iperkosana atena aku, tapi serko aku asa gegehku. 15Kenca ibegina aku serko, kiam ia ndarat, itadingkenna bajuna.”

16Ibuniken diberu e baju ndai seh ngayak perbulangenna mulih ku rumah. 17Kenca bage iturikenna man bana bagi si ndai nina, “Kalak Heber si ibabandu ku rumah enda, bengket ku kamarku njuruken aku. 18Tapi kenca serko aku kiam ia ndarat, itadingkenna bajuna deherku e.”

19Merawa kal ate tuanna man Jusup. 20E maka isuruhna Jusup itangkap, dingen itamaken ku bas tutupen ingan tutupen tahanen raja. I je me Jusup tading.

21Tapi TUHAN kap si ngarak-ngarak Jusup dingen ipasu-pasuNa ia. E maka ngena ate penjaga rumah tutupen e man Jusup. 22Isuruhna Jusup ngurus kerina kalak tutupen si deban, janah iendeskenna man bana kerina tanggung jawab kerna kai si ilakoken i bas rumah tutupen e. 23Si njaga penjara e lanai perlu mperdiateken kasa kai dahin si iendeskenna ku bas tanggung jawab Jusup. Janah erkiteken TUHAN si ngarak-ngarak Jusup, kasa kai si idahikenna jore kerina.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index