Search form

BILANGEN 16

Pemberontaken Korah, Datan, ras Abiram

1-2Korah anak Isar, i bas kalak Lewi terpuk Kohat nari, berontak ngelawan Musa. Ikut pe ras ia telu kalak i bas suku Ruben nari, e me Datan ras Abiram anak Eliap, ras On anak Pelet, ras bage pe dua ratus lima puluh kalak Israel si deban, peminpin-peminpin si terberita si ipilih perpulungen. 3Pulung ia kerina i lebe-lebe Musa ras Harun jenari nina, “Enggo lebihsa perbahanenndu e! Kerina anggota perpulungen enda TUHAN empuna, janah TUHAN rembak ras kita kerina. Engkai dage, o Musa, maka ipeganjangkenndu man bandu i babo perpulungen TUHAN?”

4Tupung ibegi Musa enda, minter idampeskenna bana ku taneh jenari ertoto ia. 5Kenca bage nina man Korah ras kerina pengikutna, “Erpagi-pagi e pagi ituduhken TUHAN man banta ise kin sikerajangenNa; kalak sikerajangenNa, ntah pe kalak si enggo ipilihNa, ipelepasNa ndeheri Ia i bas batar-batar. 6-7Pagi erpagi-pagi, kam ras kerina pengikutndu muat talam ingan api, tamaken rara arang ras rempah-rempah si merim i je, jenari baba ku batar-batar. Kenca bage siidah me ise i bas kita si enggo ipilih TUHAN. Kam nge, o kalak Lewi, si enggo lebihsa perbahanenndu!”

8Tole nina Musa man Korah, “Begiken lah, o kalak Lewi! 9Akapndu kin soal kitik e adi kam enggo ipeserap Dibata bangsa Israel i bas kerina perpulungen e nari, gelah banci ideherindu ia, ndalanken tugasndu i bas Kemah TUHAN, janah mereken penampat man perpulungen e guna pekena-kenasa? 10Enggo iberekenNa man bandu ras man kalak Lewi si debanna kehormaten si enda, janah genduari atendu icubakenndu ka muat dahin keimamen! 11Adi jungut-jungut kam man Harun, si tuhuna nandangi TUHAN nge kam ras pengikut-pengikutndu berontak.”

12Kenca bage isuruh Musa gelah Datan ras Abiram reh ndahi ia, tapi nina duana, “La kami nggit reh! 13La kin enggo cukup maka enggo ibabandu kami ndarat i bas taneh Mesir si mehumur e nari gelah munuh kami i bas taneh mesawang enda? Engkai maka ibahanndu dirindu jadi tuan kami? 14Seh asa genduari langa kami ibabandu ku negeri si mehumur, ntah pe mereken juma ras peken anggur man kami. Genduari icubakenndu nipu kami. La kami nggit reh!”

15Merawa kal ate Musa jenari nina man TUHAN, “Ola aloken persembahen kai pe si ibaba kalak enda. Kai pe langa lit kubahan salah man bana kerina; kadena pe langa bo lit kupindo, keledena pe lang.”

16Jenari nina Musa man Korah, “Pagi, kam ras pengikutndu si dua ratus lima puluh kalak la banci la reh ku Kemah Perjumpan; Harun pe i je. 17Sekalak-sekalak kam muat talam ingan api, tamaken rempah-rempah si merim i je, jenari persembahkenlah i babo batar-batar.”

18E maka sekalak-sekalak muat talam ingan api, itamakenna ras arang si merara denga rempah-rempah si merim i je, jenari tedis ia i bas dalan bengket ku bas Kemah e bage pe Musa ras Harun. 19Kenca bage ipepulung Korah kerina perpulungen e, jenari tedis ia kerina petala-tala ras Musa bage pe Harun i bas dalan bengket ku bas Kemah e. Sinalsal TUHAN rempet teridah man perpulungen e kerina, 20janah nina TUHAN man Musa ras Harun, 21“Surutlah kam i bas kalak e nari kerina, gelah Kukernepken ia minter.” 22Tapi Musa ras Harun minter mungkuk ersembah, ayona seh ku taneh, janah nina, “O Dibata, kam kap sumbul kerina kegeluhen. Adi sekalak jelma erdosa, kerina kin itembehindu perpulungen e?”

23Nina TUHAN man Musa, 24“Suruhlah jelma si nterem nadingken kemah Korah, Datan, ras Abiram.”

25Kenca bage, Musa, itemani peminpin-peminpin Israel, lawes njumpai Datan ras Abiram. 26Ikatakenna man bangsa e kerina nina, “Ola kam tedis deherken kemah kalak si jahat e janah ola dadapndu kai pe sikerajangenna. Adi ideherindu, kam pe ikernepken ras ia erkite-kiteken kerina dosana!” 27E maka miser ia kerina nadingken kemah Korah, Datan, ras Abiram. Datan ras Abiram enggo ndarat jenari tedis ia i lebe-lebe pintu kemahna, ikut pe ndeharana ras anak-anakna. 28Ikataken Musa man bangsa e nina, “Gelah itehndu maka TUHAN nge si enggo nuruh aku erbahan si enda kerina janah labo erkite-kiteken bekasku milih maka kulakoken. 29Adi kalak enda kari mate bagi biasa alu la lit ukumen i bas Dibata nari, e tandana maka la TUHAN nuruh aku. 30Tapi adi TUHAN erbahan si la enggo pernah ibegi, janah taneh erbelah jenari itelenna ia ras kerina sikerajangenna, seh maka ia lawes kempak doni kematen alu geluh-geluhen, i je maka itehndu kalak enda enggo nulak TUHAN.”

31Kenca Musa dung ngerana, minter erbelah dingen talang taneh si idedeh Datan ras Abiram. 32Jenari itelenna ia kerina ras keluargana, bage pe kerina pengikut Korah rikut ras ertana. 33E maka nusur ia kerina ku teruh geluh-geluhen ku bas doni kematen rikut ras kerina erta-ertana. Taneh tertutup mulihken i babona, masap ia kerina. 34Kerina kalak Israel si lit i bas ingan e lompaten tupung ibegina sora kalak ndai nderkuh. Serko ia kerina nina, “Kiamken! Itelen taneh enda ka kita kari!”

35Kenca bage ipesusur TUHAN api si gara seh keri ipanganina si dua ratus lima puluh kalak si mpersembahken rempah-rempah si merim ndai.

Talam ingan api

36Kenca bage nina TUHAN man Musa, 37“Suruh Eleasar anak Imam Harun mindahken talam-talam tembaga ingan api e i bas mait kalak si enggo meseng e nari, jenari amburkenlah arang si lit i bas talam-talam ingan api e ku ingan si deban, sabap talam-talam ingan api e badia kap. 38Si e kerina jadi badia erkite-kiteken enggo ipersembahken i lebe-lebe batar-batar TUHAN. E maka buatlah talam-talam kalak si enggo ibunuh erkite-kiteken dosana e, tepa seh menipes, jenari bahanlah e jadi tutup batar-batar e. Si enda ibahan gelah jadi sada pertenget man bangsa Israel.” 39Ibuat Imam Eleasar talam-talam ingan api e jenari isuruhna gelah itepa seh menipes guna ibahan jadi lapis batar-batar. 40Enda jadi sada pertenget man bangsa Israel maka ise pe si la kesusuren Harun la banci reh ku batar-batar nutung rempah-rempah si merim man TUHAN. Adi bage ibahanna la banci la ia ikernepken bagi Korah ras pengikut-pengikutna. Kerina enda ibahan sue ras si enggo iperentahken TUHAN man Eleasar arah Musa.

Harun nampati bangsa Israel

41Pepagina kerina perpulungen e jungut-jungut man Musa ras Harun nina, “Enggo ibunuhndu piga-piga kalak bangsa TUHAN.” 42Kenca enggo pulung ia kerina nehken keberatenna man Musa ras Harun, itulihkenna kempak Kemah Perjumpan jenari iidahna maka embun nutupisa janah sinalsal TUHAN mbincar. 43Berkat minter Musa ras Harun jenari tedis ia i lebe-lebe Kemah e. 44Nina TUHAN man Musa, 45“Surutlah kam i bas kalak enda nari, gelah Kukernepken ia minter kerina i jenda!”

Mungkuk ia duana, ayona seh ku taneh, 46jenari nina Musa man Harun, “Buatlah talamndu, tamaken arang si merara i bas batar-batar nari i je, kenca bage tamaken rempah-rempah si merim i babo arang e. Kenca bage pedasken baba e ku jelma si nterem, bahan acara pembersihen man bana. To, pedasken! Enggo mulai gara rawa TUHAN janah penakit enggo mulai ngkenai nterem jelma.” 47Minter lawes Harun, ibuatna talam ingan api, jenari kiam ia ku tengah-tengah jelma si nterem si sangana pulung e. Kenca idahna maka penakit e enggo mulai ngkenai kalak Israel, itamakenna rempah-rempah si merim e i babo arang e jenari ibahanna acara pembersihen man bangsa e. 48Erkiteken si enda, ngadi minter penakit ndai. Harun teridah sangana tedis kelang-kelang kalak si enggo mate ras si nggeluh denga. 49Teremna si mate lit 14.700 kalak langa ikira kalak si mate i bas pemberontaken Korah. 50Kenca penakit e enggo ngadi, mulih Harun ndahi Musa i bas dalan bengket ku bas Kemah e.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index