Search form

BILANGEN 21

Kalak Kanaan talu erperang

1Asum ibegi raja negeri Arat, e me kalak Kanaan si ringan arah Selatan taneh Kanaan, maka bangsa Israel reh arah Atarim, iserangna bangsa Israel janah deba itabanna. 2E maka ibahan bangsa Israel sada padan man TUHAN nina, “Adi ibereNdu kami naluken bangsa enda, alu bulat iendesken kami ia ras kuta-kutana man baNdu janah ikernepken kami ia.” 3Ibegiken TUHAN ia janah isampatiNa ia naluken bangsa Kanaan. E maka ikernepken bangsa Israel ia ras kuta-kutana seh keri kal, jenari ibahanna gelar ingan e Horma.

Nipe si ibahan i bas tembaga nari

4Berkat bangsa Israel i Deleng Hor nari arah dalan si ku Teluk Akaba, gelah banci isilahina daerah Edom. Tapi i tengah perdalanen bangsa e enggo lanai sabar. 5Janah pengeranana pe enggo nimbak Dibata ras nimbak Musa. Jungut-jungut ia nina, “Engkai maka ibaba kam kami ndarat i Mesir nari gelah mate i bas gurun pasir enda? I jenda la lit si man pangan, la lit lau. Enggo leja kami man pangan si la rorat enda!” 6E maka isuruh TUHAN nipe si erbisa ku tengah-tengah bangsa e, itagutina bangsa Israel, e maka nterem mate ibahanna. 7Reh bangsa e ndahi Musa nina, “Erdosa kami asum kami nimbak TUHAN ras nimbak kam. Genduari ertoto lah man TUHAN gelah ipedauhNa nipe enda i bas kami nari.” E maka ertoto Musa guna bangsa e. 8Kenca bage isuruh TUHAN gelah ibahan Musa sada nipe i bas tembaga nari guna itamaken i das sada galah, gelah ise si enggo itagut nipe e banci ipernehenna ku je maka malem ia. 9E maka ibahan Musa sada nipe i bas tembaga nari, jenari itamakenna i das galah. Ise si enggo itagut nipe e ipernehenna nipe tembaga e, jenari malem ia minter.

I Deleng Hor nari ku Moap

10Bangsa Israel erdalan terus jenari erkemah ia i Obot. 11Kenca ia berkat i Obot nari, erkemah ia i bas bekas kuta Abarim si enggo runtuh, i bas taneh si mesawang arah Timur daerah Moap. 12Kenca bage erkemah ia i bas Baluren Seret. 13I bas ingan e nari pindah ka ia, jenari erkemah ia arah Utara Lau Arnon, i bas taneh si mesawang si seh ku daerah Amori. (Lau Arnon e me baleng Moap ras taneh Amori.)

14E me sabapna maka nina i bas Kitap Peperangen TUHAN “... kuta Wahep i daerah Supa, ras Baluren Lau Arnon, 15ras reben-reben baluren si seh ku kuta Ar ras ku baleng Moap.”

16I jenari bengket ia ku sada ingan si igelari Sumur. I je nina TUHAN man Musa, “Pepulunglah bangsa e kerina, maka Kubereken man bana lau.” 17Asum e iendesken bangsa Israel ende-enden enda,

“Oh Sumur, erburaklah min laundu

e maka iendeken kami me ende-enden.

18Sumur si ikali anak-anak raja,

ras peminpin-peminpin bangsa

alu ciken kinirajan,

alu ciken raja-raja.”

I bas taneh mesawang nari miser ia ku Matana, 19janah i jenari terus ia ku Nahaliel, janah i Nahaliel nari ku Bamot, 20janah i Bamot nari ku berneh si lit i daerah Moap, i teruh ancuk-ancuk Deleng Pisga, petala-tala ras gurun pasir.

Raja Sihon ras Raja Og italuken

(Ul. 2:26--3:11)

21Kenca bage isuruh bangsa Israel persuruhen ndahi Sihon, raja kalak Amori. Si man katankenna e me, 22“Berelah kami mentas arah tanehndu. Kami ras asuh-asuhen kami labo pagi luar i bas dalan e nari janah labo kami lawes ku jumandu ntah pe ku peken anggurndu. Bage pe labo inem kami lau i bas sumurndu nari; kami tetap arah dalan si mbelin seh kami enggo ndarat i bas daerahndu nari.” 23Tapi la ibere Sihon bangsa Israel mentas arah daerahna. Ipepulungna tenterana jenari luar ia ku Jahas i taneh si mesawang, iserangna bangsa Israel. 24Tapi nterem musuh e ibunuh bangsa Israel i bas peperangen, jenari iinga nina tanehna mulai i bas Lau Arnon nari ku Utara seh ku Lau Jabok, e me seh ku daerah kalak Amon, sabap baleng kalak Amon kuat pertahanenna. 25E maka italuken bangsa Israel kerina kuta-kuta kalak Amori, subuk Hesbon ras kerina kuta-kuta i sekelewetna, jenari minter iinga nina. 26Hesbon e me ibukota ingan Sihon, raja kalak Amori, si nai erperang ngelawan bekas raja Moap janah enggo ibuatna kerina tanehna seh ku Lau Arnon. 27E me sabapna maka nina perende-rende,

“Marilah ku Hesbon, ku kuta Raja Sihon!

Ate kami ngidah kuta e ibangun ras ipekena mulihken.

28Sabap pernah i bas kuta Hesbon enda nari,

tentera Sihon maju desken api;

ikernepkenna kuta Ar i Moap

iradaskenna deleng-deleng i ulu Lau Arnon.

29Andiko, cilaka me kam o kalak Moap!

Kam si ersembah kempak Kemos, bene me kam!

Ipelepas dibatandu kerina dilaki jadi pengungsi,

janah diberu jadi tabanen raja Amori.

30Tapi genduari kesusurenna enggo ikernepken.

Mulai Hesbon nari seh ku Dibon,

i Nasim nari seh ku Nopa, deherken Medeba.”

31Bagenda me bangsa Israel ngiani daerah kalak Amori. 32Jenari isuruh Musa piga-piga kalak dilaki ndarami dalan si mehulina merang kuta Jaser. Italuken bangsa Israel kuta e ras kuta-kuta i sekelewetna jenari ipelawesna kalak Amori si ringan i je. 33Kenca bage nilah bangsa Israel, janah iikutkenna dalan si ku Basan. Raja Og i Basan nari luar ras tenterana, iserangna bangsa Israel i Edrei. 34Nina TUHAN man Musa, “Ola kam mbiar man bana. Aku erbahanca maka italuken kam ia, kerina rayatna, ras tanehna. Bahanlah man bana bagi ibahanndu man Sihon, raja Amori si merentah nai i Hesbon.” 35E maka ibunuh bangsa Israel Og, anak-anakna si dilaki, ras kerina rayatna; la lit sada pe nggeluh itadingkenna, janah kenca e inga nina negerina.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index