Search form

BILANGEN 27

Anak-anak Selapehat si diberu

1Mahlah, Nuah, Hogelah, Milkah, ras Tirsah e me anak-anak si diberu i bas Selapehat anak Heper, anak Gileat, anak Mahir, anak Manase, anak Jusup. 2Lawes ia ngadap Musa, Imam Eleasar, peminpin-peminpin Israel, ras kerina perpulungen e i bas dalan bengket ku bas Kemah Perjumpan, jenari nina, 3“Bapa kami enggo mate i bas taneh si mesawang alu la nadingken anak dilaki sada pe. Ia labo nai pengikut Korah, si nimbak TUHAN; ia mate erkite-kiteken dosana jine. 4Adi erkite-kiteken la lit anakna dilaki nge, ngkai maka gelar bapa kami arus masap i bas Israel nari? Berekenlah man kami taneh i bas bagin kade-kade bapa kami.”

5Persoalan enda isehken Musa man TUHAN, 6jenari nina TUHAN man bana, 7“Payo nge pemindon anak-anak si diberu Selapehat; berekenlah man bana taneh i bas bagin kade-kade bapana. Berelah erta-erta tenading bapana nusur man bana kerina. 8Kataken man bangsa Israel maka adi lit sekalak dilaki mate alu la nadingken anak dilaki, anakna si diberu arus ngaloken erta-erta tenadingna. 9Adi anakna si diberu pe la lit, senina-seninana si ngalokenca. 10Adi senina-seninana pe la lit, senina bapana si ngaloken tading-tadingen e. 11Adi la lit seninana ntah pe senina bapana, e maka kade-kadena si ndeherna si ngaloken tading-tadingenna e, janah njemaksa bagi ertana jine.” Bangsa Israel arus ngaloken si enda jadi sada ketetapen undang-undang sue ras si enggo ipedahken TUHAN man Musa.

Josua ipilih nggantiken Musa

(Ul. 31:1-8)

12Nina TUHAN man Musa, “Nangkihlah Deleng Abarim jenari tataplah taneh si Kubereken ateKu man bangsa Israel. 13Kenca idahndu e, kam pe mate, bagi seninandu Harun, 14sabap duana kam nimbak pedahKu i bas taneh si mesawang Sin. Asum kerina perpulungen e jungut-jungut man bangKu i Meriba, la kam nggit ngakui kuasangKu si badia i lebe-lebena.” (Meriba e me kap sada ulu lau i Kades i bas taneh si mesawang Sin.)

15Ertoto Musa nina, 16TUHAN Dibata, sumbul kerina kegeluhen, ertoto aku gelah iangkatNdu min sekalak si ngasup minpin bangsa e, 17janah ngasup mereken perentah man bana i bas peperangen, gelah perpulungenndu ola pagi bagi biri-biri si la erpermakan.”

18Nina TUHAN man Musa, “Buatlah Josua anak Nun, sekalak si megegeh, jenari tangkuhken lah ia. 19Suruh ia tedis i lebe-lebe Imam Eleasar ras kerina perpulungen e, jenari i lebe-lebena kerina, momoken maka ia me si jadi gancihndu. 20Bereken man bana kuasandu e deba, gelah kerina perpulungen Israel erkemalangen man bana. 21Ia la banci la rusur nungkun man Imam Eleasar, si banci meteh sura-surangKu alu make Urim ras Tumim. Alu dalan si enda Eleasar banci mabai Josua ras kerina perpulungen Israel i bas kerina persoalenna.” 22Minter ibahan Musa sue ras si ipedahken TUHAN man bana. Isuruhna Josua tedis i lebe-lebe Imam Eleasar ras kerina perpulungen e. 23Bagi si enggo ipedahken TUHAN, itangkuhken Musa Josua, jenari imomokenna Josua jadi gancihna.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index