Search form

BILANGEN 4

Tugas-tugas kalak Lewi i bas terpuk Kohat

1TUHAN nuruh Musa 2erbahan sensus man kalak Lewi i bas terpuk Kohat erpalasken terpuk-terpuk kesusuren nini-ninina, 3jenari nuratken kerina dilaki si umurna telu puluh seh lima puluh tahun si ngasup erdahin i bas Kemah Perjumpan. 4Dahinna terpuk Kohat e me ngurus barang-barang si badiana kal.

5Guna si e TUHAN mereken pedah-pedah man Musa bagi si tersurat i jenda: Adi enggo seh waktuna nadingken ingan erkemah, Harun ras anak-anakna arus bengket ku bas Kemah e guna pesusur kire-kire si lit i lebe-lebe Peti Perpadanen e, jenari nutupi Peti e alu kire-kire e. 6Kenca bage Peti e la banci la ibungkusi alu kulit halus. I babo kulit halus e ikimbangken kain biru, jenari itamaken lanja-lanja Peti e.

7I babo meja ingan mpersembahken roti e man TUHAN la banci la ikimbangkenna kain biru, jenari i babo kain biru e itamaken piring-piring, mangkuk ingan persembahen si merim-merim, mangkuk ingan persembahen, ras guci ingan anggur persembahen. Roti pe arus tetap lit i babo meja e. 8I babo si enda kerina la banci la ikimbangken uis megara, jenari itutupi alu kulit halus kenca bage itamaken lanja-lanja meja e.

9Kenca dung si e, arus ka ibuatna kain biru. Kain biru enda itutupken ku nahe lampu, lampu-lampuna, jepit-jepitna, talam ras kerina ingan minak saitun. 10Jenari nahe lampu e ras kerina alat-alatna la banci la ibaluti alu kulit halus, jenari itamaken i babo tandu.

11Seterusna, arus ikimbangkenna kain biru i babo batar-batar emas e, jenari itutupi alu kulit halus. Kenca bage tamaken lanja-lanjana. 12Jenari kerina perkakas si ipake i bas Ingan si Badia arus ibuatna, kenca bage ibaluti alu kain biru, e maka ibaluti ka alu kulit halus. Kenca bage itamaken i babo tandu. 13Jenari abu si erminak si lit i bas batar-batar e arus ibuangkenna, kenca bage ikimbangken kain ungu i babona. 14I babo kain ungu e arus itamakenna kerina alat-alat kebaktin si ipake i bas batar-batar e, e me kap talam ingan api, garpu, sendok galang, ras baskom. Kenca bage itutupi alu kulit halus, janah itamaken lanja-lanjana. 15Adi enggo kenca seh waktuna nadingken ingan erkemah, terpuk Kohat arus reh ngangkat kerina barang-barang si badia enda, tapi enda idalankenna kenca Harun ras anak-anakna dung mbaluti barang-barang e ras alat-alatna. Terpuk Kohat la banci ndadap barang-barang e; adi idadapna mate ia. Enda me tanggung jawab terpuk Kohat adi Kemah e ipindahken.

16Eleasar anak Imam Harun arus ertanggung jawab kerna kerina Kemah ras minak guna lampu, barang tutungen si merim, persembahen buah gandum, minak penangkuhen, bage pe kerina si lit i bas Kemah e si enggo iendesken, man TUHAN.

17Ikataken TUHAN man Musa ras man Harun nina, 18-19“Adi ideheri terpuk Kohat barang-barang si Badiana enda, mate ia. E maka ola pelepas ia mate erkite-kiteken si e. Njagasa gelah si enda ola jadi, Harun ras anak-anakna arus bengket ku bas, jenari iaturkenna tugas sekalak-sekalak si man dahinna ras ngatakenca man bana apai si man angkaten. 20Tapi adi kalak Kohat bengket ku bas Kemah e janah idahna imam-imam nikapken barang-barang si badia e guna ipindahken, mate ia.”

Tugas-tugas kalak Lewi i bas terpuk Gerson

21TUHAN nuruh Musa 22erbahan sensus man suku Lewi terpuk Gerson rikutken terpuk kesusuren nini-ninina, 23jenari nuratken kerina dilaki si umurna telu puluh tahun seh lima puluh tahun si ngasup erdahin i bas Kemah Perjumpan. 24Terpuk enda ertanggung jawab ngangkat barang-barang si tersinget arah teruh enda: 25Kemah, tarumna si arah bas, tarumna si arah darat, kulit halus si jadi tarumna arah datas, kire-kire dalan bengket, 26kire-kire ras tinali guna bide kesain i sekelewet Kemah ras batar-batar, kire-kire dalan bengket ku bas kesain e, ras kerina alat-alat si ipake guna majekken si enda ndai. Kerina dahin si iperluken guna barang-barang enda, arus ilakokenna. 27La banci la iperdiateken Musa ras Harun maka suku Gerson ndahiken kerina tugasna ras ngangkat asa kai si itentuken Harun ras anak-anakna man bana. 28Enda me tanggung jawab terpuk Gerson i bas Kemah e; si mereken perentah man bana guna ndalanken si enda kerina e me kap Itamar anak Imam Harun.

Tugas-tugas kalak Lewi i bas terpuk Merari

29TUHAN nuruh Musa erbahan sensus man kalak Lewi i bas terpuk Merari rikutken terpuk kesusuren nini-ninina, 30jenari nuratken kerina dilaki si umurna telu puluh seh lima puluh tahun si ngasup erdahin i bas Kemah Perjumpan. 31Terpuk enda ertanggung jawab ngangkat papan-papan, beloti-beloti, tiang-tiang ras palas Kemah e, 32bage pe tiang-tiang, alas, pantuk-pantuk, ras tinali guna bide kesain sekelewet Kemah e, ras kerina alat-alat si ipake guna majekken si enda ndai kerina. Sekalak-sekalak arus ertanggung jawab ngangkat barang-barang si tertentu. 33Enda me tanggung jawab terpuk Merari si ndahiken dahinna i bas Kemah e. Si mereken perentah man bana guna ndalanken si enda kerina e me kap Itamar anak Imam Harun.

Sensus suku Lewi

34-48Guna ngikutken perentah TUHAN, e maka Musa, Harun, ras peminpin-peminpin perpulungen bangsa Israel erbahan sensus man suku Lewi si telu terpuk e, e me Kohat, Gerson, ras Merari. Si enda ibahanna rikutken terpuk kesusuren nini-ninina, janah isuratkenna kerina dilaki si umurna telu puluh tahun seh lima puluh tahun si ngasup erdahin i bas Kemah Perjumpan, bagi si tersena arah teruh enda:

Terpuk: Teremna:
Kohat 2.750
Gerson 2.630
Merari 3.200
Jumlah: 8.580

49Tep-tep kalak isuratken sue ras si enggo ipedahken TUHAN man Musa; janah sue ras perentah TUHAN si iberekenna arah Musa, sekalak-sekalak iendesken tanggung jawab si man dahinna ntah pe si man angkatenna.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index