Search form

Изход 2

Раждане на Мойсей

1Един човек от Левиевия род отиде и се ожени за левитянка. 2Тази жена зачена и роди син. Понеже тя видя, че детето е красиво, кри го три месеца. 3Но тъй като не можеше повече да го крие, взе кошче, изплетено от папирусна тръстика, намаза го с асфалт и смола, постави в него детето и го сложи сред тръстиката при брега на Нил. 4А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще стане с него.

5Тогава фараоновата дъщеря дойде на Нил да се къпе, а придружаващите я слугини се движеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръстиката и прати робинята си да го донесе. 6Когато го отвори, тя видя – ето плачещо дете. Тя се смили над него с думите: „Това е от еврейските деца.“ 7Тогава сестрата на детето каза на фараоновата дъщеря: „Да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?“ 8Фараоновата дъщеря ѝ отговори: „Да, иди.“ Момичето отиде и повика майката на детето. 9Фараоновата дъщеря ѝ поръча: „Вземи това дете и ми го откърми; ще ти давам заплата за това.“ Жената взе детето и го кърми. 10А когато детето порасна, тя го заведе при фараоновата дъщеря. Тя го осинови и го нарече Мойсей, „защото, каза тя, от водата го извадих“.

Бягство на Мойсей в мадиамската земя

11В онова време, когато Мойсей порасна, отиде при братята си+ и видя робския им труд. Видя още, че един египтянин бие евреин, принадлежащ към братята му. 12Тогава той се обърна на всички страни и след като се убеди, че няма никого, уби египтянина и го скри в пясъка. 13Когато на другия ден отново излезе, двама евреи се караха помежду си и той каза на този, който не беше прав: „Защо биеш сънародника си?“ 14А този отговори: „Кой те постави за надзорник и съдия над нас? Да не възнамеряваш също и мене да убиеш, както уби египтянина?“ Мойсей се уплаши и си каза: „Явно нещо се е разбрало.“ 15Когато фараонът чу за това нещо, замисли смъртно наказание за Мойсей.

Тогава Мойсей побягна от фараона, отправи се към мадиамската земя и там се установи до един кладенец. 16Мадиамският свещеник имаше седем дъщери. Те дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят овците на своя баща. 17Но овчарите дойдоха и ги изгониха. Тогава Мойсей стана, помогна им и напои овцете им. 18Когато те се върнаха при баща си Рагуил, той попита: „Как така рано си дойдохте днес?“ 19Тогава те разказаха: „Един египтянин ни помогна пред овчарите, даже ни наля вода и напои овците.“ 20Той попита дъщерите си: „Къде е той? Защо го оставихте? Поканете го да се нахрани.“ 21На Мойсей допадна да остане да живее при този човек. Той даде на Мойсей за жена дъщеря си Сепфора. 22Когато тя роди син, той го нарече Гирсам, защото казваше: „Чужденец станах в чужда земя+.“

23След дълго време египетският цар умря. Израилтяните стенеха от робското тегло и викаха, и викът им за помощ от робското тегло стигна до Бога. 24Бог чу стенанията им и Бог си спомни за Своя завет с Авраам, Исаак и Яков. 25Бог погледна благосклонно към израилтяните и се смили над тях.