Search form

Битие 22

Принасяне на Исаак в жертва

1 А след тези събития Бог постави Авраам на изпитание. „Аврааме!“ – призова го Бог. Той отговори: „Ето ме!“ 2Бог продължи: „Вземи единствения си любим син Исаак, иди в земята Мория. Там, на една от планините, която Аз ще ти покажа, го принеси в жертва всеизгаряне.“

3Авраам стана рано сутринта, оседла осела си, взе със себе си двама от своите роби, както и сина си Исаак. Нацепи дърва за всеизгаряне, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше говорил. 4На третия ден Авраам вдигна очи и видя отдалеч това място. 5Тогава Авраам нареди на робите си: „Останете вие тука с осела, а аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.“

6Авраам взе дърва за всеизгаряне и ги натовари на сина си Исаак. Взе в ръце също огниво и нож и двамата тръгнаха заедно. 7Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: „Татко!“ Той отговори: „Да, синко.“ Исаак попита: „Имаме огниво и дърва, но къде е агнето за всеизгаряне?“ 8Авраам отговори: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всеизгаряне.“ Така те двамата заедно вървяха нататък. 9Най-после стигнаха до мястото, за което Бог му беше говорил. След това Авраам изгради там жертвеник и нареди дървата. Той свърза сина си Исаак, постави го върху дървата на жертвеника. 10Тогава Авраам простря ръка и взе ножа, за да заколи сина си. 11Но Господен ангел му викна от небето: „Аврааме, Аврааме!“ Той отговори: „Ето ме!“ 12„Не вдигай ръка върху момчето – заповяда ангелът – и не му прави нищо! Сега вече разбрах, че ти благоговееш пред Бога и не пожали за Мене своя единствен син.“ 13Авраам повдигна очи и видя: ето зад него стои овен, заплел рога в един храст. Авраам отиде, взе овена и го принесе в жертва всеизгаряне вместо сина си. 14Авраам нарече онова място Яхве-Ире+. Оттук и поговорката „На планината Господ ще предвиди“.

15Господният ангел повторно възвести от небето към Авраам: 16„Кълна се в Самия Себе Си – казва Господ – затова, че ти постъпи така и не пожали да отдадеш в жертва единствения си син, 17Аз ще те благословя изобилно, ще те даря с богато потомство – многобройно като небесните звезди и пясъка по морския бряг. То ще завладее градовете на враговете си. 18Чрез него ще бъдат благословени всички народи по земята затова, че ти послуша гласа Ми.“ 19След това Авраам се върна при робите си. Всички те отидоха заедно във Вирсавия и Авраам остана във Вирсавия.

20След тези събития известиха на Авраам: „Ето и Милка роди синове на брат ти Нахор: 21първородния му Уц, неговия брат Вуз, бащата на Арам Кемуил, 22Кесед, Хазо, Пилдаш, Идлаф и Ватуил.“ 23От Ватуил се роди Ревека. Тези осем синове роди Милка на Авраамовия брат Нахор. 24Също и наложницата му, на име Реума, роди синове: Тевах, Гахам, Тахаш и Мааха.