Search form

Исаия 1

Първа част на книгата на пророк Исаия

(1:1-39:8)

Надпис

1 Видение на Исаия, син на Амоц, което видя за Юдея и Йерусалим в дните на юдейските царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия:

Народът не зачита Господа

2 Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: „Отгледах и издигнах синове, а те се разбунтуваха против Мене. 3Волът познава своя притежател и магарето – яслата на своя господар, но Израил не Ме познава, народът не Ме разбира.

4 Уви, народе грешни, народ, натоварен с вина, зло потомство, синове покварени! Изоставихте, отхвърлихте Светия на Израил, отвърнахте се назад. 5Защо трябва още да ви бият вас, които все още сте отстъпници? Цялата глава е в рани и цялото сърце е сломено. 6От главата до петите няма здраво място по тялото ви: рани, синини и пресни рани – непочистени, непревързани и ненамазани със зехтин.

7Земята ви е опустошена, градовете ви са изгорени с огън; чужденци погубват пред вашите очи земята ви и става пустош, както е след разоряване от чужденци. 8Изоставена е дъщерята на Сион като колиба в лозе, като заслон в градина с краставици, като обсаден град.“ 9Ако Господ Вседържител не беше оставил от нас един малък остатък, щяхме да станем като Содом и да заприличаме на Гомора. 10Чуйте словото на Господа, управители на Содом! Слушай поучението на нашия Бог, народе на Гомора!

Жертви без послушание не са приятни на Бога

11 „За какво са Ми многото Ви жертви – казва Господ – преситен съм с всеизгаряния от овни и с тлъстина от угоени телета. И кръв от телета, агнета и овни не желая. 12Кой изисква от вас да тъпчете дворовете Ми, когато идвате да се явите пред Мене? 13Не принасяйте напразни дарове. Кадилната жертва е отвратителна за Мене. Не понасям празнуване на новолуния, съботи и празнични събрания. 14Мразя вашите новомесечия и празниците ви. Те са товар за Мене, уморен съм да ги понасям.

15 И когато протягате ръцете си към Мене, отвръщам очите Си от вас. Също така, макар много да се молите, не ви слушам, защото ръцете ви са изцапани с кръв. 16Измийте се! Очистете се! Отстранете злите си дела от очите Ми! 17Научете се да правите добро! Търсете правото! Отнасяйте се справедливо към потиснатите! Съдете справедливо сираците, застъпвайте се за вдовиците!“

18 „Елате и ще отсъдим – казва Господ – дори греховете ви да бяха като тъмночервено, като сняг ще побелеят; ако бяха като червено, ще станат бели като вълна. 19Ако поискате и послушате, ще вкусвате благата на земята. 20Ако пък не искате и не Ме слушате, меч ще ви погуби, защото Господ е казал това.“

Отсъда за Йерусалим

21 Ах, как верният град стана блудница! Някога правосъдие обитаваше в него, а сега господстват убийци. 22Среброто ти стана шлака, твоето вино е смесено с вода. 23Твоите князе са размирници и съучастници на крадци. Всички те обичат подкупи и ламтят за отплата. Не съдят справедливо сирака и не се застъпват за вдовиците.

24Поради това Господ, Господ Вседържител, мощният на Израил, казва: „Горко, ще въздам на противниците Си, ще отмъстя на Своите врагове. 25Тогава ще обърна ръката Си срещу тебе, ще стопя твоята шлака като луга и ще отстраня примесите. 26И ще ти дам отново твоите съдии, както в началото, и съветниците ти, както отначало. Тогава ще те назоват „град на справедливостта, град на верността“.

27Сион ще бъде спасен чрез правосъдие и обърналите се негови жители – чрез правда, 28а изменниците и грешниците ще бъдат съкрушени заедно и онези, които са изоставили Господа, ще загинат. 29Защото ще бъдат посрамени заради езическите горички, за които жадувате, и ще се зачервят заради идолопоклонническите градини, които избрахте, 30тъй като ще бъдат като дъб, чиито листа са изпадали, и като градина, в която няма вода. 31Тогава силният ще стане като кълчища и неговото дело – искра, така че ще горят заедно и никой няма да ги угаси.“