Search form

Иисус Навин 1

Завладяване на обетованата земя Ханаан

(1:1-12:24)

Божиите разпоредби към Иисус Навин

1След смъртта на Господния служител Мойсей Господ каза на Иисус Навин, Мойсеевия помощник: 2„Моят служител умря. Сега стани, премини през Йордан – ти и целият този народ – в земята, която Аз давам на израилтяните. 3Давам ви всяко място, където стъпи кракът ви, както казах на Мойсей: 4от пустинята и Ливан до голямата река – реката Ефрат, цялата земя на хетейците и до Голямото море на запад, където залязва слънцето – това ще бъдат ваши предели. 5Никой няма да устои пред тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Мойсей, така ще бъда с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя. 6Бъди твърд и храбър, понеже ти ще дадеш на този народ да наследи земята, за която се клех на предците му да му я дам. 7Само бъди твърд и много смел. Грижливо пази и изпълнявай целия закон, който ти разпореди Моят служител Мойсей. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш и каквото и да предприемеш. 8Тази книга на Закона да не се отделя от устата ти, но размишлявай върху нея ден и нощ, за да изпълняваш точно всичко, написано в нея. Защото тогава ще имаш успех в своя път и тогава ще постъпваш благоразумно. 9Нали ти заповядах: бъди твърд и храбър! Не се бой и не се ужасявай, защото твоят Господ Бог е с тебе, където и да отидеш.“

Подготовка за преминаване на река Йордан

10Тогава Иисус заповяда на надзорниците на народа и каза: 11„Преминете през лагера и заповядайте на народа и кажете: „Пригответе си храна, защото след три дена ще прекосите този Йордан, за да влезете и завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава в притежание“.“

12А Иисус каза на рувимците, гадците и на половината племе на Манасия: 13„Спомнете си поръката, която Господният служител Мойсей ви даде, казвайки: „Господ, вашият Бог, ви даде и тази земя.“ 14Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Мойсей ви даде отвъд Йордан. А вие, всичките силни войни, преминете пред братята си в боен ред и им помагайте, 15докато Господ ви даде отдих както на вас, така и на братята ви, и те получат в наследство земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете във вашето притежание и го владейте – земята, която служителят Господен Мойсей ви е дал отвъд Йордан, където изгрява слънцето.“

16В отговор те казаха на Иисус: „Ще направим всичко, което ни заповядваш. Ще отидем, където и да ни изпратиш. 17Както слушахме Мойсей, така ще слушаме и тебе. Само Господ, твоят Бог, да бъде с тебе, както беше с Мойсей. 18Всеки, който се противопостави на твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, което му заповядаш, да бъде умъртвен. Само ти бъди твърд и смел.“