Search form

Матей 3

Проповед на Йоан Кръстител

Мк. 1:1-8; Лк. 3:2-17; Йн. 1:6-8,19-28

1 В онези дни Йоан Кръстител дойде и проповядваше в юдейската пустиня, 2и казваше: „Покайте се, понеже наближи небесното царство.“ 3Защото Йоан беше този, за когото е казал пророк Исаия: „Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за Него“.“

4 Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. 5Тогава Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност излизаха при него 6и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си.

7 И когато Йоан видя мнозина фарисеи и садукеи, че идват при него да бъдат кръстени, им каза: „Змийски изчадия, кой ви подсети да бягате от идващото Божие наказание? 8Затова сторете плод, достоен за покаяние, 9и не се успокоявайте, като си казвате: „Авраам е нашият баща“; защото, казвам ви, Бог може и от тези камъни да въздигне потомци на Авраам. 10А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и хвърля в огъня.

11 Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а Онзи, Който идва след мене, ще ви кръсти със Светия Дух и с огън, понеже Той е много по-силен от мене. И аз не съм достоен да Му понеса обувките. 12Неговата лопата е в ръката Му и Той ще очисти мястото Си за вършеене, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасващ огън.“

Кръщение на Иисус Христос

Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22

13 Тогава Иисус дойде от Галилея край Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него. 14А Йоан Го възпираше и казваше: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене?“ 15Но в отговор Иисус му каза: „Остави това сега, понеже на нас подобава да изпълним цялата Божия правда.“ Тогава Йоан се съгласи. 16И след като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата. И, ето отвориха Му се небесата и видя Божия Дух да слиза като гълъб и да се спуска над Него. 17И, ето чу се глас от небесата: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“