Search form

Матей 5

Проповед на планината

(5:1-7:29)

Блаженства

1Като видя народа, Той се изкачи на планината и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2И Той започна да ги поучава, като казваше:

3 „Блажени са бедните по дух, защото тяхно е небесното царство.

4Блажени са скърбящите, защото те ще се утешат.

5 Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

6 Блажени са гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

7 Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

8 Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

9 Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии.

10 Блажени са гонените заради правда, защото тяхно е небесното царство.

11 Блажени сте вие, когато ви похулят и преследват и злостно кажат против вас всякакви лъжи заради Мене. 12Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.“

Сол и светлина за света

13 „Вие сте солта на земята. Но ако солта се обезсоли, с какво ще се направи солена? Тя вече не става за нищо, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

14Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който е навръх планина.

15 Също така когато запалят светило, не го поставят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. 16Тъй да светне пред хората светлината ви, че да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.“

Иисус Христос и законът

17 „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или Пророците. Не съм дошъл да ги наруша, но да ги изпълня, 18защото наистина, казвам ви: докато преминат небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19И тъй, който наруши дори най-маловажната от тези заповеди и така поучи хората, той ще бъде най-малък в небесното царство; а който ги изпълни и поучи така хората, той ще бъде голям в небесното царство.

20Защото, казвам ви: ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.“

Шеста заповед: Не убивай

21 „Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: Не убивай, а онзи, който убие, ще бъде намерен за виновен пред съда. 22Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина+, ще бъде обвинен пред съда, и който каже на брата си „празноглавецо“+, ще бъде отговорен пред висшия съд+, а който пък каже „уродливецо“, ще бъде хвърлен в ада. 23И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24остави дара си пред жертвеника и иди най-напред да се помириш с брат си, пък тогава се върни и принеси дара си. 25Помирявай се с противника си бързо, докато си на път с него към съда, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията – на стражата и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26Истината ти казвам: няма да излезеш оттам, докато не платиш последната стотинка.“

Седма заповед: Не прелюбодействай

Мт. 19:9; Мк. 10:11; Лк. 16:18

27 „Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: „Не прелюбодействай!“ 28Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена и я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29И ако дясното ти око те въвежда в съблазън, извади го и го изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада. 30И ако дясната ти ръка те въвежда в съблазън, отсечи я и я изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада.“

За развода

31 „Казано бе също: „Ако някой изостави жена си, нека ѝ даде разводно писмо“. 32Аз пък ви казвам: Всеки, който изостави жена си, освен поради прелюбодейство, той я прави прелюбодейка, и ако някой се ожени за изоставена жена, той прелюбодейства.“

За клетвата

33 „Слушали сте още, че бе казано на древните израилтяни: „Не се кълни лъжливо, но изпълнявай обещанията си пред Господа.“ 34Аз пък ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога, 35нито в земята, защото тя е Негово подножие; нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар. 36И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм да израсне бял или черен. 37Но думата ви да бъде: „Да – да; не – не.“ Каквото е повече от това, то е от лукавия.“

За отмъщението

38 „Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб.“ 39Аз пък ви казвам: Да не въздавате за стореното зло. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. 40А на този, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. 42Давай на този, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.“

За любовта към враговете

43 „Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си и мрази врага си.“ 44Аз пък ви казвам: обичайте враговете си+, благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви обиждат и+ гонят, 45за да бъдете синове на вашия небесен Отец, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри и дава дъжд на праведни и неправедни. 46Понеже, ако обичате онези, които ви обичат, каква награда бихте заслужили? Не правят ли същото и митарите? 47И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците+? 48И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец.“