Search form

NKÔLAN 14

1Ane Nti a nga kobô Môze a jô nye na: 2Kobôʼô bôte ya Israél a jô be na be bulane mvus a vule minkan ôsu ya vôm ba loone na Pi-Hahirôt, e zañe Migdôl a mañ, zôsôôô a Bal-Séfôn. Mia ye vule minkan zôsôôô a vôm ate, bebé a mañ. 3Faraoñ a ye jô na: Bôte ya Israél be dimiya fé, *nkôte si ô mineya be. 4Ma ma ye ve nleme Faraoñ ntip, a ye tôñe be. Ve ma ye belane Faraoñ a nkan bita wé ôse mfaʼa ya duma dam, nalé bôte ya Ejipte ba ye yeme na ma me ne Nti. Ane be nga bo nalé. 5Nde be nga kate njô bôte ya Ejipte na bôt be maneya tup. Ane Faraoñ a bebo bisaé bé be nga tyendé asimesane dab mfaʼa bôte ya Israél. Nde be nga jô na: Za jame bi boya di ane bi suuya Israél a ke a bo te beta bo bisaé! 6Ane Faraoñ a nga nyoñ vagoñ bita wé a bôte bé. 7Ane a nga nyoñ bevagoñ bita be ne ngule nkôman tañe mintet misaman a ba bevoʼo bese ya Ejipte, vagoñ ase a bili bôt mewôm mesaman a belaa. 8Nti a nga bo nleme Faraoñ ntip, ane a nga tôñe bôte ya Israél, ve bôte ya Israél be nga kôlô a wo mbetane yôp. 9Ane bôte ya Ejipte be nga tôñe be. Nde bikabela bise a bevagoñ be Faraoñ, bewulu bikabela a nkane bita wé, be nga koone be bebé e mañ, mfaʼa ya Pi-Hahirôt, zôsôôa Bal-Séfôn.

10Ane Faraoñ a nga subu bebé. Nde bôte ya Israél be nga bete mis a yene bôte ya Ejipte be zaʼa be mvus. Ane be nga dañe ko woñ. Nde be nga yône e be Nti 11a jô Môze na: Ye amu mesoñ me mbe momo Ejipte nde ônga zuu bia na bi mane zu wu e fé été va? Za jame ô nga bo bia na, wo vaa bia Ejipte? 12Ye sa jam bi nga jô wo di bi too Ejipte na, ô jôʼé bia bi bo bôt ya Ejipte bisaé? A lôte na bi zu wu e fé été va? 13Ane Môze a nga yalane be na: Te koone woñ, tebaʼan ne séé, a yen ane Nti a ye nyii mia e môse wu, amu bôte ya Ejipte mi lôô e môse wu, mia ye bo te beta yene be akekui nnôm éto. 14Nti émien a ye wosan asu denan; ve mia tabaʼane bivô. 15Ane Nti a nga jô Môze na: Amu jé wo yône be ma? Jôʼô bôte ya Israél na be ke dulu ôsu. 16Ve wo beteʼe ntume wôé yôp, same wo wôé e mañe yôp, a kandé me e zañ a bôte ya Israél ba ye nyiin ézezañ mañ me ntoo nkôt. 17A ma ma ye bo minleme mi bôte ya Ejipte ntip, nalé ba ye tôñe be mvus, a ma ye belane Faraoñ a nsamba mewosan wé, bevagoñ bita bé a bewulu bikabela bé mfaʼa ya duma dam. 18A bôte ya Ejipte ba ye yeme na me ne Nti, éyoñ me maneya nyoñe duma e be Faraoñ, e be bevagoñ bita bé a e be bewulu bikabela bé. Israél a dañ évele mañ

19A nge Zambe a mbe a wuluʼu ôsu ya ngame Israél, a nga kôlô a tebe nye mvus; ane nsume nkute fe ô nga kôlô ôsu viab a tebe be mvus. 20Nsume nkute te ô mbe e zañe ngame bôte ya Ejipte a nyô Israél. O mbe nsum *nkut mfaʼa Israél a dibi mfaʼa bôte ya Ejipte, ô nga faé a alu. Ngum alu ôse bôte ba be nji kui e ba bevoʼo bebé; Môze a metiñ me Zambe awôm.

21Ane Môze a nga same wo wé e mañe yôp, nde Nti a nga tindi mañ me bulane mvus a ngul ya beta évuñulu a nga vuñ ngum alu a soʼo mfaʼa jôp da tôô. 22Ane bôte ya Israél be nga suane ézezañe mañ be wuluʼu a mebo, ane mendim me nga bo mimfin mibaé e mbo nnôm a mbo ngale wop. 23Bôte ya Ejipte be nga tôñe be mvus; bikabela bi Faraoñ bise, bevagoñ bita bé a bewulu bikabela bé fe, be nga suane be mvus ézezañ mañ. 24Bebé melendé me tyé, Nti a nga fombô ngame bôte ya Ejipte a too nsum nduan a nsume *nkut été, ane a nga zametane ngame bôte ya Ejipte. 25Minka bevagoñ ya bita mi nga mane koo, nalé be nga bo te fe ngul ya wulu. Ane bôte ya Ejipte be nga jô na: Ntubane bôte ya Israél, amu Nti a wosane bôte ya Ejipte asu dap.

26Ane Nti a nga jô Môze na: Same wo wôé e mañe yôb a mendim ma ye yandan bôte ya Ejipte yôp, bevagoñ bita bab a bewulu bikabela bap. 27Ane Môze a nga same wo e mañe yôp; ndibe tyé, mañ me nga beta bulan avale me wôʼô tabe; bôte ya Ejipte be nga mate me; ve Nti a nga sôʼôlô be ézezañ mañ été. 28Ane mendim me nga bulan a yandane bevagoñ bita, bewulu bikabela a ngume nkane bita Faraoñ yôp, mbie bi nga mane nyiin e mañ été e mvuse bôte ya Israél a teke môte wua a nga liʼi. 29Ve bôte ya Israél be nga wulu a mebo nkôte mañ été, a mendim me mbe mimfin mibaé e mbo nnôme a mbo ngale wop. 30Môs ôte Nti a nga nyii Israél e wo bôte ya Ejipte; a Israél a nga yene mimbim mi bôte ya Ejipte e nsaʼa mañ. 31A Israél a nga yene ane Nti a tebe bôte ya Ejipte ngame yat a wo ô ne ngu. Ane bôte bese be nga ko Nti woñ; ane be nga buni Nti a Môze mbo ésaé wé.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index